Gói khám phụ khoa  
     Gói khám phụ khoa của Đa Khoa Phúc Sinh bao gồm các hạng mục:
• Khám phụ khoa bởi bác sĩ nữ
• Siêu âm phụ khoa hay siêu âm bụng (tùy vào tư vấn của BS phụ khoa)
• Pap smear và/ hoặc xét nghiệm huyết trắng (tùy vào tư vấn của BS phụ khoa)
• Đo loãng xương đối với phụ nữ mãn kinh hoặc có các yếu tố nguy cơ khác.
 
Chuyên khoa  
Dịch vụ Dịch vụ  
Các bệnh viện hợp tác Các bệnh viện hợp tác  
Liên kết với Phúc Sinh Liên kết với Phúc Sinh