Siêu âm  
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ SIÊU ÂM TRONG THAI KỲ (03/11/2015)

SIÊU ÂM THAI

Thai phụ có thể tiến hành siêu âm ở bất cứ thời điểm nào trong thai kỳ. Hãy bàn bạc với  bác sĩ sản khoa về tất cả những mối lo lắng mà bạn có.


LỜI HUỚNG DÃN VỀ SIÊU ÂM : (12/06/2015)

SIÊU ÂM KIỂM TRA SỨC KHOẺ VÀ NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN (12/06/2015)

Chuyên khoa  
Dịch vụ Dịch vụ  
Các bệnh viện hợp tác Các bệnh viện hợp tác  
Liên kết với Phúc Sinh Liên kết với Phúc Sinh