Lịch tiêm chủng  
Khám & Tư vấn tiêm chủng:
- Thời gian: 7h00 đến 17h00 từ thứ hai đến thứ bảy
- Bác sĩ phụ trách: BS. Lý Thị Ánh Ngọc - Điện thoại: 0914 008617
 
Tin liên quan  
Chuyên khoa  
Dịch vụ Dịch vụ  
Các bệnh viện hợp tác Các bệnh viện hợp tác  
Liên kết với Phúc Sinh Liên kết với Phúc Sinh