Lịch khám dinh dưỡng  
Khám & Tư vấn dinh dưỡng:

- Thời gian : Từ 07h00 đến 17h00 Thứ bảy - Chủ nhật
- Bác sĩ phụ trách: BS CK2 Nguyễn Ngọc Huy - Điện thoại: 0913486076
                            BS CK1 Nguyễn Thị Khánh Uyên - Điện thoại: 0168 9968444
 
Tin liên quan  
Chuyên khoa  
Dịch vụ Dịch vụ  
Các bệnh viện hợp tác Các bệnh viện hợp tác  
Liên kết với Phúc Sinh Liên kết với Phúc Sinh